Lokalizacja, 80-846, Gdańsk, Polska
biuro@stowarzyszenie.lampart.xyz

O nas

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie działa w sferze organizacji pożytku publicznego

Stowarzyszenie Lampart powstało z inicjatywy Jolanty Sikorskiej absolwentki Wyższej Szkoły Muzycznej w Poznaniu w klasie prof Janusza Dziecioła – wydział Dyregentura Chóralna. Wcześniej skończyła „akordeon” w klasie Teresy Adamowicz Kaszuby. Była nauczycielem klasy akordeonu w Szkole Muzycznej im. T. Szeligowskiego I i II st. w Poznaniu. Laureatka I i III miejsca w ogólnopolskich konkursach akordeonowych. Lauretka I nagrody konkursu miedzynarodowego w Frankfurcie. Solistka w Państwowym Zespole Pieśni i Tańca Wielkopolska i instruktor sekcji chóralnej w tym zespole. Prezes chóru poznańskiego „Collegium Cantorum” w latach 1988-1990. Ukończyła też studia Zarządzania na Politechnice Gdańskiej oraz szkołę pedagogiczną. Obecnie pracownik Akademii Muzycznej w Gdańsku. Jolanta Sikorska jest też prezesem oraz fundatorką GDAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA LAMPART.

 • Jolanta Sikorska – PREZES ZARZĄDU
 • Angelina Trelińska -.CZŁONEK ZARZĄDU

Komisja Rewizyjna – ORGAN NADZORU

 • Mariusz Karpowicz
 • Ewelina Bardoga
 • Antonina Majcher

Organ sprawujący nadzór

PREZYDENT MIASTA GDAŃSK

Stowarzyszenie ma na celu:

 1. Działanie na rzecz rozwoju twórczości artystycznej.
 2. Propagowanie twórczości teatralnej I twórczości pokrewnych bezpośrednio związanych z twórczością teatralną.
 3. Odkrywanie talentów, promowanie artystów amatorów – ich twórczości – głównie literackiej, dramatycznej I muzycznej z terenów wiejskich.
 4. Rozwijanie I propagowanie inicjatyw, postaw, działań, na rzecz rozwoju twórczości teatralnej I kulturalnej.
 5. Budowanie wizerunku stowarzyszenia jako miejsca atrakcyjnego kulturalnego.
 6. Inicjowanie powstawania teatrów amatorskich głównie na terenie gmin wiejskich.
 7. Integracja różnych środowisk artystycznych.
 8. Działalność edukacyjna, wychowawcza oraz terapeutyczna poprzez sztukę.
 9. Wspierania organizacyjnego I rzeczowego osób fizycznych I jednostek organizacyjnych, które podejmują działania z taką twórczością związane.
 10. Działanie w sferze rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, nauki, szkolnictwa, edukacji oświaty I wychowania.
 11. Wspieranie działań ekologicznych ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
 12. Propagowanie wiedzy staropolskiej, regionalnej w zakresie wykorzystania dzikich roślin oraz dziko rosnących ziół.